Customer Reviews - Kothapeta
MM
nice service...

- Mr Manoj  

Amalapuram - Rajayyapeta, One Way

16th Jan 2021

UB
nice trip

- uday bhaskar  

Amalapuram - Visakhapatnam, One Way

17th Dec 2019

UB
nice

- udaya Bhaskar  

Amalapuram - Vijayawada, One Way

14th Dec 2019